fbpx

Om studiet

Skal du drive med lokalmatproduksjon må du ha kunnskap og kompetanse på flere områder en det som går på produksjon. Du må kunne lage trygg mat og et godt produkt. Det er en fordel å kunne noe om bedriftsøkonomi, blant annet vite hva produktet skal koste for at du skal kunne tjene penger. Til slutt er det en stor fordel å vite litt om hvordan de forskjellige markedene fungerer. Skal du satse på Bondens Marked eller vil du bli listet hos de store kjedene?

Ved å velge dette studiet får du flere ben å stå på og du står bedre rustet til å skape større og bedre inntjening.

Hva går studiet ut på?

Studiet omhandler markedskunnskap, bedriftsøkonomi og matkunnskap – viktige emner for alle med produksjon, salg eller servering av lokalmat.

Du vil få kunnskap om:

 • produksjonsteknikker
 • produksjonsplanlegging
 • trygg og inntektsbringende matproduksjon
 • økonomi
 • salg
 • markedsføring
Studiets oppbygning

Utdanningen er bygget opp av fire emner som består av ett eller flere temaer:

 • Matkunnskap omfatter råvare kunnskap vedrørende kjøtt, fisk, melkeprodukter og vegetabiler, produksjon/fremstilling, emballasje og trygg matproduksjon
 • Markedskunnskap omfatter kunnskap om marked, markedsføring, konkurransemiddel, markedsinfomasjon/bransjekunnskap samt strategi og markedsplanlegging
 • Bedriftsøkonomi omfatter organisasjon, ledelse og økonomistyring.
 • Hovedprosjekt tverrfaglig teoretisk-praktisk prosjekt med selvvalgt emne
Målsetting med studiet

Utdanningen skal øke kompetansen og gi økt faglig trygghet som kommer kunder og produsenter til gode. Dette gir grunnlag for god dialog med kunder, kolleger og myndigheter. I tillegg skal utdanningen øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet.

Flere aktører i lokalmatbransjen mangler formell kompetanse. De er ofte selvlærte innen sitt produktområde, men har deltatt på kurs av kortere varighet.  Økt kompetanse vil gjøre det lettere for lokalmatprodusenter å lykkes i et marked med økende konkurranse.

Opptakskrav

Du kan få studieplass hvis du har en av følgende:

 • Fagbrev i relevant fag
 • God mat- og/eller jordbrukskompetanse, men utdanning fra andre fagfelt
 • 3 års relevant yrkespraksis

Fagskoleutdanningen er et yrkesrettet studietilbud som gir kompetanseheving til etablerte aktører innen lokalmatbransjen. Søkere med annen utdanningsbakgrunn, men som har god matkompetanse og /eller jordbrukskompetanse, kan bli realkompetansevurdert for å komme inn på studiet.

Gjennomføring

Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet og går over 1,5 år.

Studiet er bygd opp av tre fagemner og et tverrfaglig hovedprosjekt. Fagemnene gjennomføres i rekkefølge, ett emne avsluttes før det neste starter. Det er mulig for studenter å ta bare enkelte fagemner, dersom de ønsker det. De vi da ikke få vitnemål, men karakterutskrift. Hovedprosjekt forutsetter at fagemnene er fullført.

Rekkefølgen er:

 1. Markedskunnskap – høsten 2020
 2. Matkunnskap – vinteren 2020/21
 3. Bedriftsøkonomi – våren 2021
 4. Hovedprosjekt – høsten 2021
Arbeidsformer

Det er 3 samlinger per fagemne. Samlingene inneholder forelesninger, diskusjoner, oppgaver, bedriftsbesøk og foredrag. Samlinger avholdes tirsdag-onsdag og veksler mellom Røros, Trondheim og Steinkjer/Mære.

Det blir nettforelesninger på torsdager, 6 for hvert fagemne. Vurderingsformen i fagemnene er mappevurdering, en mappe for hvert emne.

Hovedprosjekt

Hovedprosjekt er et prosjekt med sjølvalgt problemstilling, helst noe som er nyttig i egen bedrift. Hovedprosjekt kan gjennomføres i gruppe med andre studenter. Det leveres en skriftlig rapport fra prosjektet, og det avsluttes med muntlig eksamen. Veiledning gis underveis.

Arbeidsmengde

Studiet gir 30 studiepoeng. Dette betyr at en heltidsstudent bruker et halvt år på studiet.
Verdiskapning i lokalmat har bare deltidsstudenter. Studiet er organisert med samlinger og nettundervisning, og det går over 1,5 år.

Lærere

Ansatte fra Trondheim fagskole.  I tillegg vil det i stor grad brukes lærekrefter fra lokale bedrifter i Rørostraktene.

Mer om opptak og søknadsprosess