fbpx

Studiet er i gang!

Publisert av Olin Steinsvik den

Siden oppstart november i 2018, har nå studentene ved studiet gjennomført fire samlinger på Røros.

Tredelt pensum

Samlingene har hatt et tredelt innhold. Pensum og tematikk er delt inn i matkunnskap, bedriftsøkonomi og markedskunnskap. Lærere tilknyttet Trondheim Fagskole og NTNU lagt opp undervisning til samlingene. I flere av emnene blir det og brukt ressurser og nøkkelpersoner i fra matmiljøet i rørosregionen.

Ved samlingene på Røros, har bedriftsbesøk hvert sentralt. Rørosmeieriet, Rørosrein og Lokal Røros er bare noen av bedriftene studentene har besøkt til nå.

Snart halvveis

Studentene ved studiet er snart halvveis, og en viktig del av tiden fremover blir et eget hovedprosjekt. Prosjektet gir studentene en mulighet for en praktisk tilnærming og studentene kan bruke reelle problemstillinger.

Hovedprosjektet avsluttes med en muntlig eksamen. Rapporten utgjør 40%  av grunnlaget og presentasjonen 60%.

Deler erfaringer

Studentene selv håper at flere viser interesse for studier. De synes selv at det har vært lærerikt til nå, selv om de såvidt er halvveis. De deler gjerne sine inntrykk erfaringer med andre som er nysgjerrige på studiet.

Til høsten er det klart for et nytt kull. Søknadsfristen er 15.april, med mulighet for løpende opptak frem til oppstart.

Mer om opptak og søknadsprosess