fbpx

5 gode grunner til å bli student!

Publisert av Olin Steinsvik den


1. Svart belte i lokalmatproduksjon

Skal du drive med mangesysleri, noe som lokalmatproduksjon veldig gjerne kan defineres som, må du ha svart belte i alt. Du må kunne lage trygg mat og et godt produkt. Det er en fordel å kunne noe om bedriftsøkonomi, bl.a vite hva produktet skal koste for at du skal kunne tjene penger. Ved å velge dette studiet får du flere ben å stå på og du står bedre rustet til å skape større og bedre inntjening.

2. Påfyll med kompetanse

Studiet er et godt tilbud til de som har jobbet i bransjen noen år, men som ikke har noen formell utdannelse. Mer kunnskap om et emne øker bevisstheten og stoltheten om faget. Lokalmatproduksjon som bransje er ung og preget av mye erfaringsbasert kunnskap av de første som startet med videreforedling. Kunnskapen som de første i bransjen har tilegnet seg blir nå formalisert i dette studiet. Dette vil være med på å sikre videre utvikling av lokalmatbransjen i Norge.

3. Lønnsomhet

Foredling og salg av produkter enten direkte fra gården eller via andre salgskanaler har et stort potensiale, og lokalmatmarkedet er den kategorien med sterkest vekst i dagligvarebransjen. Har du planer om å ta over et gårdsbruk der det allerede er etablert foredling og salg som tilleggsnæring, eller tenker å etablere et slikt foretak,  kan det være veldig lurt å ha mer kunnskap om denne bransjen. Ved å følge studiet, kan du skape større og bedre inntjening ut fra gårdens ressurser, selv om den i utgangspunktet ikke er av de største.

4. Lær av de beste

Det å lære av andre som har gått veien før deg er nyttig på flere vis, du slipper bl.a. å gjøre de samme tabbene. Ved å ta denne utdanningen får du muligheten til å lære av de beste i Norge, de som har gått opp løypa, de som har gjort alle tabbene slik at du slipper å gjøre det opp igjen

5. Alle veier fører til Røros (nesten)

Utdanningen er lokalisert til Røros vgs. Grunnet nettverket av bedrifter i Rørostraktene, legges det opp til bedriftsbesøk i området som en del av undervisningen. Studiet er samlingsbasert i kombinasjon med nettbasert undervisning. Derfor er studieoppbyggingen fleksibel, og
det er muligheter for å ta både buss, bil, tog og fly for å komme seg til Røros!


Mer om opptak og søknadsprosess